Kategória: Štátna správa

Kontrola obce IP a NIP

Starostovi obecného úradu oznámil kontrolu inšpektorát práce (IP) spoločne s Národným inšpektorátom práce (NIP). Klient preto na nič nečakal a ihneď si dohovoril schôdzku s technikom z EXTÉRIE. …

Kontrola obce IP a NIP

Chcem informačnú schôdzku