Kategória: BOZP info a OPP info

BOZP info odškodnění pracovních úrazu bude fungovat lépe

Novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, kterou 27. 6. na svém jednání schválila vláda, zpřesňuje systém odškodňování …

BOZP info odškodnění pracovních úrazu bude fungovat lépe

Dokumentace v požární ochraně u OSVČ a firem

Zatímco základní předpis v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákoník práce) řeší především vztah zaměstnavatel – zaměstnanec, základní předpisy v požární ochraně (zák. č. 133/1985 Sb., …

Dokumentace v požární ochraně u OSVČ a firem

OSVČ a bezpečnost práce BOZP

Platná legislativa BOZP pro OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je v praktickém pojetí soubor technických, organizačních a výchovných opatření, …

OSVČ a bezpečnost práce BOZP

BOZP info Nové normy se vztahem k BOZP

Nové normy z 8.4.2016 : ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky. Tato část ISO 4254 stanovuje bezpečnostní požadavky …

BOZP info Nové normy se vztahem k BOZP

Chcem sa prihlásiť k odberu newslettera