Kategória: Slovník pojmov BOZP

NIP

Národný inšpektorát práce

NIP

Vedúci zamestnanec

Vedúci zamestnanec zamestnávateľa sa rozumie ako zamestnanec, ktorý je na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnený stanoviť a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a …

Vedúci zamestnanec

VTZ

Vyhradené technické zariadenie, tj. zariadenie, ktoré predstavuje zvýšenú mieru ohrozenia ľudských životov a zdravia. Sú to zariadenia elektrické, tlakové, zdvíhacie a plynové.

VTZ

vznp

V znení neskoršých predpisov.

vznp

Zamestnávateľ

Právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu ( § 7, zákona 311/2001 Z. z., Zákonník práce )

Zamestnávateľ

Chcem informačnú schôdzku