BOZP ve školách je důležitá, téměř 40 000 zraněných žáků za uplynulý školní rok

Během pobytu ve školách se stane zhruba každý pátý dětský úraz. Za školní rok 2014/2015 eviduje Česká školní inspekce 38 710 záznamů o úrazech školáků, jeden z nich byl smrtelný. V porovnání s předcházejícím školním rokem došlo ke značnému nárůstu školních úrazů, celkově jich bylo o 7269 více. Škola má zajišťovat bezpečnost studentů, má za ně zodpovědnost, ale ne vždy je možné za zranění žádat odškodné.

Největšímu počtu zranění dochází na základních školách. Obvykle při tělesné výchově, u studentů středních škol zde vznikne dokonce přes 75 procent zranění.

Na základních a středních školách jde nejčastěji o poranění ruky. Necelá polovina úrazů u dětí v mateřských školách však spočívá v poranění hlavy.

Učitelům může teoreticky hrozit i vězení
Školy mají ze zákona povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí. „Podle zákoníku práce za škodu, která vznikla v souvislosti s vyučováním, odpovídá škola. Ta má tak povinnost nahradit škodu způsobenou žákům základních, středních i vysokých škol,“ vysvětluje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Navíc pedagogům, kteří měli ve chvíli, kdy k úrazu došlo, žáka na starost, hrozí v nejkrajnějším případě i vězení. Trestem v případě ublížení na zdraví z nedbalosti může být odnětí svobody až na jeden rok, popřípadě zákaz činnosti. V případě těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti může být učitel v případě, že porušil důležitou povinnost, odsouzen k trestu odnětí svobody na šest měsíců až čtyři roky,“ pokračuje Jiří Hartmann.

Nejčastější příčinou školních úrazů je nešťastná náhoda nebo neposlušnost. K dalším důvodům patří konflikty na školních chodbách. V těchto případech dochází nejen k lehkým úrazům, ale i k poškození věcí studentů.

„Také zde je za náhradu škody zpravidla zodpovědná škola,“ dodal Hartmann. „Když během potyčky dojde k poškození například mobilního telefonu jednoho ze spolužáků, mohou se rodiče poškozeného obrátit s výzvou k náhradě škody přímo na rodiče studenta, který škodu způsobil, nebo na školu,“ doplnil.

Bezpečnost dětí, žáků a studentů je základ
Za zabezpečení bezpečnosti dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení je odpovědné vedení školy, potažmo jejich zřizovatel.

Sami žáci by měli být v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví informovaní, připomíná ministerstvo. Základní i střední školy mají povinnost vychovávat a vzdělávat své žáky v oblasti poskytování první pomoci.

(zdroj: novinky.cz 2.12.2015)

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku