Viete, čo obnáša prekážky v práci a na čo máte v takom prípade nárok?

Čo vlastne patrí medzi prekážky v práci a máte v prípade ich vzniku nárok na náhradu mzdy?

O čo vlastne ide?                                    

Prekážky v práci sú zákonom uznané skutočnosti, ktoré vám ako zamestnanci zasahujú do pracovného času a bránia vám tak vykonávať prácu pre vášho zamestnávateľa. Delí sa do dvoch skupín v závislosti od toho, na akej strane vznikajú:

  1. Prekážky na strane zamestnanca
  2. Prekážky na strane zamestnávateľa

 

Prekážky na strane zamestnanca

Svadba, materská či rodičovská dovolenka, ošetrovanie člena rodiny, úmrtie v rodine, pobyt v kúpeľoch alebo starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

V prípade vašej svadby máte nárok na dva dni dovolenky, ktorú vám zamestnávateľ poskytne, pričom náhradu mzdy získate iba za jeden deň.

Okrem osobných prekážok existujú ešte prekážky z dôvodu všeobecného záujmu, keď zamestnanec vykonáva verejnú funkciu alebo občiansku povinnosť.

 

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

V prípade, že zamestnávateľ nemôže prideliť svojmu zamestnancovi prácu, ktorú má stanovenú v pracovnej zmluve, ide o prekážky na strane zamestnávateľa. Medzi takýto druh prekážok sa radí:

Prestoje (poruchy na strojoch a zariadeniach), prerušenie práce z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov alebo živelných udalostí a pod.

Prečítajte si ďalšie informácie z oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako má vyzerať kniha úrazov?

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovných úrazov. Do tejto knihy by mal vedúci pracovník zapisovať všetky úrazy, ktoré vzniknú na pracovisku. Ako by mala kniha …

<strong>Ako má vyzerať kniha úrazov?</strong>

Chcem informačnú schôdzku