Viete, čo obnáša prekážky v práci a na čo máte v takom prípade nárok?

Čo vlastne patrí medzi prekážky v práci a máte v prípade ich vzniku nárok na náhradu mzdy?

O čo vlastne ide?                                    

Prekážky v práci sú zákonom uznané skutočnosti, ktoré vám ako zamestnanci zasahujú do pracovného času a bránia vám tak vykonávať prácu pre vášho zamestnávateľa. Delí sa do dvoch skupín v závislosti od toho, na akej strane vznikajú:

  1. Prekážky na strane zamestnanca
  2. Prekážky na strane zamestnávateľa

 

Prekážky na strane zamestnanca

Svadba, materská či rodičovská dovolenka, ošetrovanie člena rodiny, úmrtie v rodine, pobyt v kúpeľoch alebo starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

V prípade vašej svadby máte nárok na dva dni dovolenky, ktorú vám zamestnávateľ poskytne, pričom náhradu mzdy získate iba za jeden deň.

Okrem osobných prekážok existujú ešte prekážky z dôvodu všeobecného záujmu, keď zamestnanec vykonáva verejnú funkciu alebo občiansku povinnosť.

 

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

V prípade, že zamestnávateľ nemôže prideliť svojmu zamestnancovi prácu, ktorú má stanovenú v pracovnej zmluve, ide o prekážky na strane zamestnávateľa. Medzi takýto druh prekážok sa radí:

Prestoje (poruchy na strojoch a zariadeniach), prerušenie práce z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov alebo živelných udalostí a pod.

Prečítajte si ďalšie informácie z oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku