Základom pre bezpečnosť na pracovisku je upratovací plán

Poriadkom na pracovisku sa snažíme okrem čistého a príjemného prostredia zabezpečiť aj bezpečnosti na pracovisku. Aj upratovanie má svoje pravidlá v rámci BOZP, ako ho vykonávať, na čo počas neho nezabudnúť a ako naň upozorniť ostatných zamestnancov.

Jedným z nástrojov eliminácie rizika

Snáď žiadne bežné pracovisko sa nezaobíde bez vytvárania aspoň drobného neporiadku, to je v celku pochopiteľné. Kým vždy dôjde k patričnému upratovaniu, je to v poriadku. Pokiaľ sa totiž raz začne neporiadok na pracovisku prehliadať, je veľmi pravdepodobné, že sa bude postupne kopiť, čo môže viesť nielen k nepríjemnému pracovnému prostrediu, ale aj vzniku nebezpečenstva.

Nejde len o rozotrený prach

Dodržiavanie čistého a uprataného prostredia na pracovisku je dôležité aj napríklad z hľadiska organizácie pracovných plôch, udržiavania podláh (pred nebezpečenstvom pošmyknutia či zakopnutia), odstraňovania (nebezpečného) odpadu alebo iných potenciálne nebezpečných látok. Môže byť tiež súčasťou prevencie proti vzniku požiaru.

Incidenty, ktoré môžu na neupratanom pracovisku vzniknúť:

  • zakopnutie na schodoch alebo podlahách,
  • úraz spôsobený padaním predmetov,
  • pošmyknutie na špinavom povrchu,
  • narážanie do neuprataných predmetov alebo zle umiestneného materiálu,
  • porezanie, prepichnutie alebo iné poranenia kože, o klince atď.

Je potrebné mať plán

Pre efektívne a kvalitné upratovanie pracoviska je vhodné mať vypracovaný detailný upratovací plán. Takýto plán vám môže pomôcť s plánovaním a riadením nielen samotného upratovania, ale aj skladovania či logistiky. Nevyhnutnou súčasťou je aj školenie zamestnancov do upratovacieho programu. Nielen v technikách upratovania, používaných prostriedkoch a nakladaním s nimi, ale aj ochranných pomôckach. Možnými jednotlivými prvkami upratovacieho programu môžu byť napríklad: údržba budov a zariadení, odstraňovanie prachu a nečistôt, vybavenie a prostriedky pre zamestnancov, povrchy, údržba svietidiel, uličky a schodiská, kontrola úniku tekutín, nástroje a vybavenie, nakladanie s odpadmi a úložný, prípadne skladový priestor.

Chráňte seba, svojich zamestnancov aj svoj majetok.

Nerobte chybu ako rad podnikateľov pred vami a majte v poriadku vedenú BOZP a PO na vašom pracovisku. Obráťte sa na spoločnosť EXTÉRIA, ktorá vám s tým pomôže. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 a všetko ostatné už nechajte na nás.

Prečítajte si ďalšie informácie z oblasti BOZP a PO, ktoré by vás mohli zaujímať:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku