Ako dokázať, že je astma choroba z povolania?

Existuje mnoho chorôb z povolania a môžeme medzi ne zaradiť aj astmu. Práve na ňu sa často zabúda, pretože môže byť spôsobená aj inými faktormi. Ako sa teda dá preukázať, že skutočne vznikla v súvislosti s pracovným prostredím?

Čo je profesionálna astma?

Profesionálna astma vzniká priamo v súvislosti s vašim pracovným prostredím. Ak ste teda trpeli astmou už niekedy v detstve a v práci sa vám začína opäť prejavovať, nejedná sa o profesionálnu astmu.

Profesionálna astma musí teda preukázateľne súvisieť s niektorým z faktorov, ktoré na vás pôsobia na pracovisku.

Astma je chronický zápal dýchacích ciest, ktoré je väčšinou spôsobené vdychovaním výparov z chemikálií alebo z prachu a ďalších látok. Ochorenie si väčšinou všimnete až po dlhšej dobe, ale typickými príznakmi sú dýchavičnosť, sipot, upchatý nos a podráždené oči. Môžete si teda spočiatku myslieť, že sa jedná o prechladnutie alebo alergickú reakciu.

Prečítajte si tiež: Najčastejšie choroby z povolania.

Ako sa dá astme predchádzať?

Ochoreniu sa nedá jednoznačne vyhnúť, pokiaľ sa nevyhnete daným spúšťačom. U niektorých povolaní bohužiaľ nie je možné vyhýbať sa určitému pracovnému prostrediu. V tomto prípade by ste museli úplne zmeniť prácu. Existujú spôsoby, ako aspoň minimalizovať riziko vzniku astmy z povolania. Napríklad hodnotenie rizík vzhľadom na astmu, zníženie doby expozície dráždivými látkam a ďalšie.

Prečítajte si tiež: Regály a ich bezpečné používanie na pracovisku.

Liečba

V prvom rade je nutné obmedzenie kontaktu s danou dráždivou látkou. Všeobecne by ste sa mali ďalej vyhnúť vdychovaniu chemických látok, ako je chlór, oxid siričitý či prach. V horších prípadoch liečba zahŕňa lieky a ďalšie dýchacie pomôcky.

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku