Bezpečná prevádzka manipulačných vozíkov?

Prevádzka manipulačných vozíkov je jednou z ďalších oblastí BOZP, na ktorú je potrebné brať ohľad. Podľa Národného inšpektorátu práce vyšlo najavo, že sú manipulačné vozíky ročne príčinou jedného smrteľného pracovného úrazu! Aké pravidlá bezpečnosti práce sa týkajú obsluhy týchto vozíkov?

NIP tiež uviedol, že sa kvôli zlému používaniu týchto vozíkov stanú až desiatky závažných úrazov. K nim došlo napríklad kvôli prevráteniu vozíka, pritlačeniu zamestnanca alebo zrazeniu.

Manipulačné vozíky pritom môžeme nájsť v rôznych odvetviach, či už sa jedná o spracovateľský priemysel, poľnohospodárstvo alebo veľkosklady.

Mohlo by vás tiež zaujímať: Ako môžu vibrácie ohrozovať zdravie zamestnancov?

Vplyv dĺžky zamestnania na úrazovosť

Pri úrazoch, ktoré vznikli v dôsledku používania vozíka, sa skúmal vplyv toho, ako dlho je zamestnanec na danej pozícii. Vyššie percento úrazov sa stalo zamestnancom novým (do 3 mesiacov), ktorí brali používanie a prevádzku vozíka ako zábavu, alebo naopak u tých, ktorí podcenili riadenie alebo sa naň nesústredili, pretože už boli na jednej pozícii viacej rokov.

Prečítajte si tiež: Aké sú podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

Chyby v BOZP

Ďalším faktorom, ktorý vedie k úrazom pri používaní manipulačných vozíkov, je skrátka nedodržiavanie BOZP. Napríklad sa zabúda na dostatočné školenie prispôsobené konkrétnemu pracovisku. Ďalej zamestnávateľ často nevyhľadáva a nevyhodnocuje riziká na danom pracovisku alebo zabúda na potrebné revízie, návody a ďalšie.

Vodiči sú tiež na vine

Pokiaľ sa zameriame na vodičov, tí samozrejme tiež môžu za posilnenie niektorých rizík. Niektorí často ani nemajú poverenia zamestnávateľa na to, aby mohli manipulačný vozík riadiť.

prevádzka

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku