Bezpečná prevádzka manipulačných vozíkov?

Prevádzka manipulačných vozíkov je jednou z ďalších oblastí BOZP, na ktorú je potrebné brať ohľad. Podľa Národného inšpektorátu práce vyšlo najavo, že sú manipulačné vozíky ročne príčinou jedného smrteľného pracovného úrazu! Aké pravidlá bezpečnosti práce sa týkajú obsluhy týchto vozíkov?

NIP tiež uviedol, že sa kvôli zlému používaniu týchto vozíkov stanú až desiatky závažných úrazov. K nim došlo napríklad kvôli prevráteniu vozíka, pritlačeniu zamestnanca alebo zrazeniu.

Manipulačné vozíky pritom môžeme nájsť v rôznych odvetviach, či už sa jedná o spracovateľský priemysel, poľnohospodárstvo alebo veľkosklady.

Mohlo by vás tiež zaujímať: Ako môžu vibrácie ohrozovať zdravie zamestnancov?

Vplyv dĺžky zamestnania na úrazovosť

Pri úrazoch, ktoré vznikli v dôsledku používania vozíka, sa skúmal vplyv toho, ako dlho je zamestnanec na danej pozícii. Vyššie percento úrazov sa stalo zamestnancom novým (do 3 mesiacov), ktorí brali používanie a prevádzku vozíka ako zábavu, alebo naopak u tých, ktorí podcenili riadenie alebo sa naň nesústredili, pretože už boli na jednej pozícii viacej rokov.

Prečítajte si tiež: Aké sú podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

Chyby v BOZP

Ďalším faktorom, ktorý vedie k úrazom pri používaní manipulačných vozíkov, je skrátka nedodržiavanie BOZP. Napríklad sa zabúda na dostatočné školenie prispôsobené konkrétnemu pracovisku. Ďalej zamestnávateľ často nevyhľadáva a nevyhodnocuje riziká na danom pracovisku alebo zabúda na potrebné revízie, návody a ďalšie.

Vodiči sú tiež na vine

Pokiaľ sa zameriame na vodičov, tí samozrejme tiež môžu za posilnenie niektorých rizík. Niektorí často ani nemajú poverenia zamestnávateľa na to, aby mohli manipulačný vozík riadiť.

prevádzka

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku