Školstvo – Pracovný úraz v školnej jedálne
|

Pani kuchárka používala pri svojej práci v kuchyni kuchynský mlynček na mäso, keď plnila mlynček mäsom, používala pre …