Obecný úrad – Pracovný úraz pracovníka verejnoprospešných prác
|

Obecné úrady v rámci dotácií na zamestnanca, pravidelne zamestnávajú pracovníkov z úradu práce na tzv. verejnoprospešné práce v …