Kontrola obce IP a NIP

Starostovi obecného úradu oznámil kontrolu inšpektorát práce (IP) spoločne s Národným inšpektorátom práce (NIP). Klient preto na nič nečakal a ihneď si dohovoril schôdzku s technikom z EXTÉRIE. Ten s klientom skontroloval dokumentáciu BOZP, upozornil ho na potrebu aktualizovať niektoré údaje a smernice a prešiel si všetky priestory, ktoré spadajú pod správu obce.

Ďalej technik zistil závady v revíziách, na ktoré klienta už upozorňoval, a ktoré ešte neodstránil. Od klienta tiež vyžadoval predložiť projektovú dokumentáciu, ktorú tiež nemal k dispozícii. Klient sľúbil, že všetky závady odstráni a chýbajúcu dokumentáciu doloží pán starosta ku dňu kontroly.

Na inšpekciu prišli dva orgány štátnej správy

V deň kontroly dorazil na obecný úrad inšpektor z IP spoločne s inšpektorkou z NIP. Hneď na začiatku kontroly si prešli a skontrolovali celé pracovisko, kde sa zamerali na plynové zariadenia a ich označenie. Následne sa obaja inšpektori presunuli do kultúrneho domu, ktorý spadá pod správu obce. Potom, čo si kontrola prešla priestory, navrhla pánovi starostovi vymeniť bezpečnostné značenie HUP (hlavný uzáver plynu). Inšpektori si tiež všimli, že v kultúrnom dome sa pri javisku nachádzalo schodisko, ktoré bolo bez zábradlia. Z bezpečnostného hľadiska preto odporučili chýbajúce zábradlie nainštalovať.

Po fyzickej kontrole priestorov sa inšpektori presunuli na revíziu dokumentácie. Ako prvá ich zaujímala ročná previerka klienta. Tiež sa zamerali na vyhodnotenie pracovných rizík, smernice pre OOPP, kategorizáciu prác, karty rizík a pod. Všetko bolo inšpektorom doložené a prípadné nezrovnalosti v dokumentoch im techník objasnil.

Zamestnávateľ musí sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 9 zákona č. 124/2006 Z. z., bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V opačnom prípade mu totiž hrozia vysoké finančné pokuty.

V závere kontroly prebrali inšpektori s pánom starostom svoje návrhy na zlepšenie. Keďže v deň kontroly nemal pán starosta niektoré dokumenty pri sebe, dohovoril sa s inšpektormi na náhradnom termíne, kedy si požadované dokumenty prídu skontrolovať.

Nie ste si istí správnosťou vašich bezpečnostných predpisov? Nechajte si dokumentáciu BOZP a PO skontrolovať odborníkmi, ktorí vám so všetkým ochotne poradia. Vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár a všetko ostatné už nechajte na nás.

Pozrite sa na ďalšie referencie od klientov spoločnosti EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku