Kto je vlastne zodpovedný za BOZP na pracovisku?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zaistia maximálnu bezpečnosť pracovníkov. Kto je ale za BOZP agendu na pracovisku zodpovedný?

Za bezpečie a ochranu zdravia na pracovisku vždy zodpovedá zamestnávateľ. Je to jeho zákonom stanovená povinnosť. Na základe § 147 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, musí zamestnávateľ vyhľadávať rizikové faktory, snažiť sa ich eliminovať, školiť svojich zamestnancov v oblasti BOZP a vytvoriť bezpečné pracovné postupy, aby obmedzil riziko vzniku úrazu či poškodenia zdravia.

A čo vedúci zamestnanci?

Povinnosťou vedúcich zamestnancov je dohliadanie na dodržiavanie pravidiel BOZP a vytváranie priaznivých pracovných podmienok. Vedúci zamestnanec musí napríklad dohliadať na výdaj a využívanie OOPP či zaobchádzanie s technikou a pracovnými nástrojmi.

Vedúci zamestnanec teda musí mať aspoň základné znalosti týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

Prečítajte si tiež: Aké sú podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

Školenie vedúcich zamestnancov

Na získanie a overenie znalostí v oblasti BOZP a PO slúži školenie vedúcich zamestnancov, na ktorých sa dozvie všetko potrebné. Školenia sú rovnako ako u bežných zamestnancov zamerané na konkrétne pracovisko a činnosť.

Za nedodržanie či porušenie BOZP hrozia sankcie

Za nedodržiavanie či porušenie pravidiel bezpečnosti práce hrozia práve vedúcim zamestnancom isté sankcie. Ak napríklad dôjde k ublíženiu na zdraví zamestnanca z dôvodu porušenia povinnosti, hrozí dokonca až odňatie slobody na jeden rok!

Prečítajte si tiež:  Ochrana proti pádu z výšky.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku