Medzi pracovné riziká patrí aj prašnosť!

Ako sa vlastne definuje prašnosť na pracovisku? Kde sa najčastejšie vyskytuje a aké riziká predstavuje? V rámci BOZP by ste ani na tento faktor nemali zabúdať.

Čo je to prašnosť?

Prašnosť môžeme definovať ako znečistenie ovzdušia hmotnými časticami. Tie potom rozptýlené vo vzduchu tvoria takzvané aerosóly, ktoré môžeme podľa veľkosti a množstva častíc deliť na prach a dym.

Prašnosť je riešená v nariadení vlády č. 355/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci a kde sú tiež stanovené NPEL pre prašnosť v pracovnom prostredí.

Prečítajte si tiež:  Ako dokázať, že je astma choroba z povolania?

Prašnosť a jej možné riziká

Väčšina častíc, ktoré sú väčšie ako 0,005 mm neprejde do dolných častí dýchacích ciest, tam sa dostanú iba tie najmenšie častice. Práve tieto častice sa potom usadzujú na koži, slizniciach a môžu viesť k ich upchatiu a zápalom. Vplyvom prachu tiež častejšie dochádza k zápalom spojiviek či vzniku jačmenných zŕn.

Prach má okrem iného aj karcinogénne účinky, a to najmä ten, ktorý vzniká pri brúsení a leštení niektorých druhov driev.

Prečítajte si tiež:  Ako má vyzerať ohlasovňa požiaru?

Ako zistiť podiel prachu v pracovnom prostredí?

Mieru znečistenia ovzdušia prachom môžeme vyjadriť pomocou koncentrácie už spomínaného aerosólu. Väčšinou sa merajú priemerné celosmenové koncentrácie pomocou metódy preosievania vzduchu cez filtračný materiál.

Prevencia

Na prevenciu pred veľkou mierou vdychovania prachu na pracovisku slúžia predovšetkým OOPP. Medzi tieto ochranné pomôcky patria napríklad polomasky a respirátory.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku