Nárok na odškodnenie za psychickú ujmu majú ľudia rovnaký ako za fyzické problémy, priznal Ústavný súd

Spúšťačom psychických problémov býva najčastejšie dopravná nehoda, vlakové nešťastie alebo napríklad pracovný úraz. Podľa prieskumu spoločnosti Vindicia, ktorá sa zameriava na odškodnenie obetí, trpí psychickými problémami približne 75 % účastníkov nehôd a polovica zamestnancov, ktorí utrpeli pracovný úraz. Verdikt Ústavného súdu potvrdil, že obete majú nárok na odškodnenie za vzniknutú psychickú ujmu zo zranení. Výška kompenzácie sa potom odvíja od závažnosti psychických problémov. Niekedy môže čiastka za odškodnenie dosiahnuť až niekoľko stotisíc eur.

Neviditeľná hrozba

To, že psychické problémy nejdú na rozdiel od tých fyzických vidieť, ešte neznamená, že neexistujú. Býva to práve psychická ujma, ktorá má u účastníkov nehôd alebo pracovného úrazu dlhodobé následky, ktoré u nich môžu pretrvávať aj roky.

„Odškodnenie je celkom určite na mieste už z toho dôvodu, že pokiaľ chcú ľudia svoje psychické problémy riešiť, často musia siahnuť hlbšie do vrecka. Psychoterapie bývajú spravidla nákladné a dlhodobé, a aby dávali zmysel, musia byť navyše pravidelné“, tvrdí expert na odškodnenie spoločnosti Vindicia. Ďalším problémom je, že aj dnes sa ešte veľa ľudí za svoje psychické problémy hanbí. Je pre nich skrátka ťažké si psychický problém priznať, preto ho zo začiatku úplne popierajú a nepripúšťajú si ho. Obete nehôd začnú s následkami psychickej ujmy bojovať až vo chvíli, keď ich problémy začnú výrazne obmedzovať v ich každodennom živote.

Jeden problém, ktorý má tisíce podôb

Následky psychickej traumy sa u každého človeka prejavujú inak. U niekoho môžu mať podobu hlbokých depresií, nespavosti, úzkosti, strachu z cestovania autom alebo napríklad formu panickej hrôzy zo spoločnosti. Navyše posttraumatický stresový syndróm sa môže začať prejavovať až s odstupom času. V takom prípade je potrebné vyhľadať pomoc odborníka, ktorý poškodenému zaistí potrebnú starostlivosť. Psychická trauma sa v prípade neliečenia môže niekedy rozvinúť až do vážnych psychických porúch, kedy sa u človeka začnú objavovať schizofrenické stavy, maniodepresia alebo bipolárna porucha. V niektorých prípadoch majú obete dokonca halucinácie, ilúzie zvukov alebo nepríjemné pocity ohrozenia. Je preto veľmi dôležité, aby sa psychické problémy začali pre obete nehody alebo pracovného úrazu riešiť včas.

Ústavný súd dal poškodeným za pravdu  

Obeťou dopravných nehôd, pracovných úrazov a ďalších nešťastí sa zastal aj Ústavný súd. Ten potvrdil, že poškodení majú nárok nielen na kompenzáciu za fyzické ublíženie na zdraví, ale aj za psychické problémy, ktoré označil ako „ďalšiu nemajetkovú ujmu“. V rámci bolestného sa tak duševná trauma, ktorá je spôsobená šokom bezprostredne po nehode, kompenzuje jednorazovou čiastkou v desiatkach tisíc eur. Vyššia suma odškodnenia potom hradí dlhodobejšiu psychickú ujmu, ktorá sa u obete môže rozvinúť v depresie, nočné mory alebo traumu. Suma je zahrnutá do kompenzácie za sťaženie spoločenského uplatnenia a môže sa vyšplhať až do niekoľkých stotisíc eur.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku