Neponechajte nič na náhodu. Zaistite pre svojich zamestnancov kurzy prvej pomoci a už vás nič neprekvapí

Či už ste sa ako zamestnávateľ pre kurzy prvej pomoci rozhodli kvôli vášmu čistému svedomiu, chcete dosiahnuť bezpečnejšie pracovné prostredie alebo sú tieto kurzy pre vás jednoducho povinné, pre všetky tri situácie platí jedno rovnaké základné pravidlo. Vždy hľadajte iba skutočne kvalitné kurzy prvej pomoci, ktoré garantujú odbornú pomoc.

Podľa čoho sa riadiť pri výbere kurzov prvej pomoci?

Kurzy prvej pomoci musia byť v súlade s platnou legislatívou, ktorou sa riadia. Je potrebné, aby vychádzali zo zákona o BOZP, konkrétne potom z § 6 zákona č. 124/2006 Z.z. zákon o BOZP. Profesionálne kurzy prvej pomoci spoznáte podľa toho, že spĺňajú stanovené požiadavky. Také kurzy sa zameriavajú predovšetkým na laické poskytovanie akútnej a úrazovej prvej pomoci, ktoré cielia na záchranu života alebo slúžia ako prevencia pred vznikom vážnych zdravotných následkov.

Na čo by ste si mali dať pozor?

Možno vás práve napadlo, že sa školenia prvej pomoci môžete ujať sami. Na to ale zase rýchlo zabudnite. Na školenie prvej pomoci s najväčšou pravdepodobnosťou nemáte dostatočné kompetencie ani kvalifikáciu. Kurzy prvej pomoci spoločne s dohodnutými garanciami je potrebné zaistiť od zmluvného poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby. Nezabudnite tiež na to, že obsah kurzov musíte prispôsobiť predmetu vášho podnikania na mieru. Podľa daného typu podnikania sa totiž môže líšiť tak obsah školenia, ako aj počet účastníkov, ktorí by ho mali absolvovať.

Investuje do zabezpečenia vášho pracoviska

Váš zmluvný poskytovateľ pracovno- zdravotnej služby by vás mal okrem iného upozorniť aj na požiadavky vybavenia a prostriedky na poskytnutie prvej pomoci, ktoré sa môžu v závislosti od pracovného prostredia výrazne líšiť. Investovať by ste mali aj do skvalitnenia ergonómie vášho pracoviska. Tá sa veľmi osvedčila ako účinná prevencia pred vznikom pracovných úrazov či ako minimalizácia rizík, ktoré sa na pracoviskách vyskytujú.

Chcete ušetriť čas? Zvoľte školenia online formou

Čím väčšiu firmu máte, tým viac zamestnancov o prvej pomoci budete musieť preškoliť. Pre hladší priebeh školenia a jednoduchšiu synchronizáciu väčšieho počtu zamestnancov siaha čoraz viac zamestnávateľov po e-learningových kurzoch. Vyberajte si však iba kvalitné kurzy, ktoré organizujú skutoční odborníci z oblasti bezpečnosti práce. Ku kurzom prvej pomoci veľa z nich ponúka aj rôzne certifikácie, opakované školenia, testovanie a pod. Naozaj kvalitného školiteľa poznáte podľa toho, že vám poskytne aj priebežnú aktualizáciu obsahu kurzov, zmluvnú garanciu či lektorskú podporu, prostredníctvom ktorej vám bude neustále k dispozícii.

Zverte sa do rúk odborníkov na BOZP a PO

Je pre vás orientácia v bezpečnostných predpisoch a normách tvrdým orieškom? Hoďte všetky starosti za hlavu a prenechajte ich odborníkom na bezpečnosť práce a požiarnu ochranu. Vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár alebo nás rovno kontaktujte na tel. čísle +421 945 458 999 a my vám so všetkým ohľadom bezpečnosti práce poradíme.

Prečítajte si ďalšie novinky a užitočné tipy v oblasti bezpečnosti práce:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku