Pozor na úrazy na školských výletoch!

Do začiatku prázdnin nám už zostáva len pár týždňov a to znamená konanie výletov a školských zájazdov. Aj v týchto chvíľach nezabúdajte na základy bezpečnosti. A to nielen preto, aby sa nič nestalo žiakom, ale aj zamestnancom poverených na ich dohľad. Školské úrazy totiž nie sú iba záležitosťou detí a študentov.

Bezpečnosť žiakov

Základné pravidlá pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov v školách nájdete v § 152 školského zákona. V tomto dokumente sa hovorí o tom, že školy a školské zariadenia zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia detí, žiakov i študentov. A to nielen pri vzdelávaní, ale aj ďalších činnostiach, ako sú práve školské výlety. Zodpovedné osoby musia deti oboznámiť s potrebnými informáciami, ktoré vedú k zaisteniu ich bezpečnosti.

Prečítajte si tiež:  Povinnosti riaditeľa školy v oblasti PO.

Ako je to so zamestnancami?

BOZP u zamestnancov ako dozore na školských výletoch a akciách má rovnaké pravidlá ako na  pracovných cestách. V čase, keď dochádza k aktívnemu výkonu práce, teda dozor nad žiakmi, pracovné aktivity a podobne, je zamestnanec povinný dodržiavať zásady BOZP a v prípade úrazu sa jedná o úraz pracovný. Ak sa ale úraz stane v „dobe voľna“ na pracovnej akcii, teda napríklad pri pošmyknutí, zakopnutí, či páde, nemožno túto skutočnosť brať ako pracovný úraz.

Prečítajte si tiež: Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Úrazy žiakov a študentov

Úraz, ktorý sa stane žiakom pri vzdelávaní alebo pri súvisiacich činnostiach, zapíšte do evidencie úrazov. To platí aj na výletoch, školách v prírode či iných pobytoch, a to aj v prípade, že deti dostanú tzv. rozchod. Aj v tomto prípade musí daný zamestnanec zvážiť všetky možné riziká a pokiaľ možno ich tiež obmedziť.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku