Prestávky na jedlo a bezpečnostné prestávky nie sú to isté. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je zákonom stanovená povinnosť a týka sa firiem aj podnikateľov. Dodržiavať zásady bezpečnosti práce tak musia všetci, od drobných živnostníkov cez stredné firmy až po nadnárodné korporácie.

Jedným z bezpečnostných predpisov je okrem iného aj poskytovanie a dodržiavanie prestávok pre zamestnancov. Existujú dva druhy týchto prestávok. Reč je o klasických prestávkach na občerstvenie a bezpečnostných prestávkach. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Nie je prestávka ako prestávka

Prestávku na jedlo a oddych upravuje   § 91 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákoníka práce. Ten stanovuje, že maximálne po šiestich hodinách nepretržitej práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť v práci svojmu zamestnancovi prestávku na jedlo a oddych, a to v dĺžke trvania najmenej 30 minút. V prípade, že sa jedná o mladistvého zamestnanca, sa táto doba skracuje na 4,5 hodiny nepretržitej práce. Po tejto dobe vzniká zamestnancovi nárok na prestávku.

V prípade, že zamestnanec vykonáva prácu, ktorú nemôže prerušiť, musí mu zamestnávateľ aj bez prerušenia prevádzky zaistiť prestávky na jedlo a oddych. Táto primeraná doba na jedlo a oddych je platená, pretože je súčasťou pracovného času a zamestnanec ju využíva bez prerušenia práce.

Nezabudnite tiež na to, že prestávky na jedlo a oddych sa neposkytujú na začiatku a konci pracovnej doby. Zároveň sa tiež oproti primeranej dobe na jedlo a oddych nezapočítavajú do pracovného času.

Bezpečnostné prestávky

Okrem prestávok na jedlo a oddych existujú aj bezpečnostné prestávky. S tými sa môže stretnúť zamestnanec pracujúci:

  • S rizikovými a nebezpečnými faktormi (chemikálie, vysoká prašnosť, nebezpečný odpad, infekčné prostredie)
  • V prostredí, v ktorom čelia veľkej psychickej, alebo fyzickej záťaži (práca v teple či chlade, práca v neprirodzenej polohe, monotónna a neustále sa opakujúca práca, práca vo výškach, zraková záťaž pri výkone práce a pod.)
  • Ako vodič dopravného prostriedku, alebo ako člen posádky vrtuľníka či lietadla

Pokiaľ charakter práce neumožňuje zamestnávateľovi odstrániť jednotvárne a náročné činnosti, alebo činnosti, ktoré jednostranne zaťažujú organizmus zamestnanca, musí sa prerušovať práve týmito bezpečnostnými prestávkami, na ktoré má každý zamestnanec nárok. Podľa zvláštnych právnych predpisov sa potom tieto bezpečnostné prestávky započítavajú do pracovného času.

Nezabudnite tiež na to, že prestávky na jedlo a oddych a bezpečnostné prestávky sa musia evidovať. V opačnom prípade totiž hrozia zamestnávateľovi vysoké pokuty od inšpektorátu práce za porušenie podmienok vyplývajúcich z bezpečnosti práce.

Zverte sa do rúk odborníkov na BOZP a PO

Je pre vás orientácia v bezpečnostných predpisoch a normách tvrdým orieškom? Hoďte všetky starosti za hlavu a prenechajte ich odborníkom na bezpečnosť práce a požiarnu ochranu. Vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár alebo nás rovno kontaktujte na tel. čísle +421 945 458 999 a my vám so všetkým ohľadom bezpečnosti práce poradíme.

Prečítajte si ďalšie aktuality zo sveta BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku