Kategória: Slovník pojmov OPP

Verejnosť

Osoby, ktoré sa oprávnene môžu vyskytovať pri prevádzkovaných činnostiach a nie sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu k jej prevádzkovateľom, nie sú vlastníkmi objektov, v ktorých …

Verejnosť

Vecné prostriedky požiarnej ochrany

Prostriedky používané na ochranu, záchranu a evakuáciu osôb, na hasenie požiaru a prostriedky používané pri činnosti jednotky požiarnej ochrany pri záchranných a likvidačných prácach a …

Vecné prostriedky požiarnej ochrany

Chcem informačnú schôdzku