Viete, ako odhaliť únik plynu a čo v takom prípade robiť?

Únik plynu. V poslednej dobe veľmi diskutovaná a aktuálna téma. Pokiaľ patríte k domácnostiam, ktoré využívajú plynové spotrebiče, určite ste si vedomí rizika úniku plynu, ktorý je aj v dnešnej dobe plnej moderných prístrojov pomerne častý. Čo teda robiť, keď máte podozrenie, že vám v domácnosti uniká plyn?

Tichý zabijak

Nebezpečenstvo spočíva v tom, že samotný zemný plyn nemá žiadny zápach. Pre identifikáciu prípadného úniku sa preto obohacuje o zapáchajúce zlúčeniny síry, ktoré svojim zápachom silne pripomínajú pokazené vajcia.  

Zaobstarajte si detektor úniku plynu

Spoliehať sa na vlastný čuch vám však niektorých prípadoch rozhodne stačiť nebude. Pri nedokonalom spaľovaní zemného plynu totiž vzniká jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý sa nedá vidieť ani cítiť. Na zachytenie úniku oxidu uhoľnatého sa tak rozhodne oplatí investovať do kvalitného detektora spalín.

Ako postupovať pri úniku plynu?

Pokiaľ vás detektor plynu alebo zápach upozorní na únik plynu, najdôležitejšie je v prvom rade zachovať chladnú hlavu a postupovať nasledovne:

  1. Vypnite spotrebič, ktorý únik plynu spôsobuje.
  2. Uzavrite hlavný prívod plynu.
  3. Otvorte všetky okná a dvere a dostatočne vyvetrajte.
  4. Nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče ani spínače (zvonček, svetlá), nemanipulujte s elektrickými zásuvkami a otvoreným ohňom.
  5. Na hroziace nebezpečenstvo úniku plynu upozornite svojich susedov, vyhnite sa však použitiu výťahu alebo zvončeka.
  6. Z bezpečného miesta kontaktujte mobilom pohotovostnú linku dodávateľov plynu.
  7. V prípade, že k úniku plynu dochádza na neprístupnom mieste je potrebné kontaktovať aj hasičov a políciu SR.

Pravidelnou kontrolou znížite riziko na minimum

Riziko úniku plynu nie je možné úplne odstrániť. Napriek tomu ho môžete čo najviac eliminovať. Dosiahnete to pravidelným servisom a údržbou plynových kotlov a spotrebičov vo vašej domácnosti. Kontrolu plynových zariadení by mal vykonávať servisný technik aspoň raz ročne.

Zverte sa do rúk odborníkov na BOZP a PO

Je pre vás orientácia v bezpečnostných predpisoch a normách tvrdým orieškom? Hoďte všetky starosti za hlavu a prenechajte ich odborníkom na bezpečnosť práce a požiarnu ochranu. Vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár alebo nás rovno kontaktujte na tel. čísle +421 945 458 999 a my vám so všetkým ohľadom bezpečnosti práce poradíme.

Ďalej by vás mohlo zaujímať:

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku