Vstupné školenie BOZP a PO nie je len nevyhnutná formalita!

Každý zamestnávateľ má povinnosť adekvátne preškoliť v BOZP a PO každého zamestnanca, ktorého novo naberá, alebo ktorý prechádza na inú pozíciu. Zamestnanca v rámci školenia oboznámi so všetkými rizikami, postupmi a pravidlami, bez ktorých nesmie prácu vykonávať. Školenie nie je len vstupná formalita, ale eliminuje prípadné úrazy či iné nehody.

Školenie BOZP a PO v praxi

Každý zamestnávateľ ručí za to, že jeho zamestnanci absolvovali vstupné školenia BOZP a PO hneď pri svojom nástupe do práce. Pracovníci sú potom povinní dané predpisy a pokyny, s ktorými sa v rámci školenia BOZP zoznámili, dodržiavať. Bezpečnostné predpisy sú totiž záväzné pre každého zamestnanca danej spoločnosti.

Prečítajte si tiež:  Pozor na úrazy na školských výletoch!

Čo všetko vstupné školenie obsahuje?

V rámci školenia sa zamestnanec zoznámi s pracovným prostredím pracoviska, jeho špecifikami a rizikami. Ďalej sa zoznámi s prístrojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami, ktoré sú súčasťou výkonu jeho práce. Zamestnanec je upozornený aj na prísny zákaz užívania alkoholu či iných návykových látok.

Po absolvovaní školenia sú všetky nadobudnuté informácie záväzné a zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že bude na pracovisku všetky pravidlá bezpečnosti dodržiavať.

Prečítajte si tiež: Všetko, čo potrebujete a musíte vedieť o nemocenskej

Nejedná sa iba o formalitu

Vstupné školenie nie je len obyčajnou formalitou, ale dôležitým bodom, vďaka ktorému je možná eliminácia prípadných úrazov a iných nehôd. Správne preškolení zamestnanci, ktorí vedia, ako postupovať, aby sa vyhli riziku ohrozenia zdravia, spôsobujú na pracovisku oveľa menej nehôd. Nehody nemusia byť len zdravotného rázu, ale aj všemožných hmotných poškodení, ktoré Vás môžu stáť nemalé peniaze. V prípade kontroly Vás opäť v prípade nedodržiavania či porušovania čakajú sankcie a pokuty zo strany inšpekcie.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku