Vstupné školenie BOZP a PO nie je len nevyhnutná formalita!

Každý zamestnávateľ má povinnosť adekvátne preškoliť v BOZP a PO každého zamestnanca, ktorého novo naberá, alebo ktorý prechádza na inú pozíciu. Zamestnanca v rámci školenia oboznámi so všetkými rizikami, postupmi a pravidlami, bez ktorých nesmie prácu vykonávať. Školenie nie je len vstupná formalita, ale eliminuje prípadné úrazy či iné nehody.

Školenie BOZP a PO v praxi

Každý zamestnávateľ ručí za to, že jeho zamestnanci absolvovali vstupné školenia BOZP a PO hneď pri svojom nástupe do práce. Pracovníci sú potom povinní dané predpisy a pokyny, s ktorými sa v rámci školenia BOZP zoznámili, dodržiavať. Bezpečnostné predpisy sú totiž záväzné pre každého zamestnanca danej spoločnosti.

Prečítajte si tiež:  Pozor na úrazy na školských výletoch!

Čo všetko vstupné školenie obsahuje?

V rámci školenia sa zamestnanec zoznámi s pracovným prostredím pracoviska, jeho špecifikami a rizikami. Ďalej sa zoznámi s prístrojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami, ktoré sú súčasťou výkonu jeho práce. Zamestnanec je upozornený aj na prísny zákaz užívania alkoholu či iných návykových látok.

Po absolvovaní školenia sú všetky nadobudnuté informácie záväzné a zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že bude na pracovisku všetky pravidlá bezpečnosti dodržiavať.

Prečítajte si tiež: Všetko, čo potrebujete a musíte vedieť o nemocenskej

Nejedná sa iba o formalitu

Vstupné školenie nie je len obyčajnou formalitou, ale dôležitým bodom, vďaka ktorému je možná eliminácia prípadných úrazov a iných nehôd. Správne preškolení zamestnanci, ktorí vedia, ako postupovať, aby sa vyhli riziku ohrozenia zdravia, spôsobujú na pracovisku oveľa menej nehôd. Nehody nemusia byť len zdravotného rázu, ale aj všemožných hmotných poškodení, ktoré Vás môžu stáť nemalé peniaze. V prípade kontroly Vás opäť v prípade nedodržiavania či porušovania čakajú sankcie a pokuty zo strany inšpekcie.

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku