Ako prebiehala kontrola z RÚVZ u firmy podnikajúcej v automobilovom priemysle?

V tomto prípade išlo o kontrolu z regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorá oznámila plánovanú návštevu firme pracujúcej v automobilovom priemysle. Klient preto na nič nečakal a ihneď kontaktoval odborníkov z EXTÉRIE. Na miesto dorazila technička, ktorá s klientom prešla všetku dokumentáciu k BOZP, skontrolovala pracovné zmluvy zamestnancov a karty výdaja OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky). Technička klienta upozornila na potrebu aktualizovať smernice OOPP, vyhodnotenie pracovných rizík a karty výdaja OOPP. V dokumentácii chýbali niektoré podpisy, ktoré preto boli doplnené do vytvorenej prezenčnej listiny.

Po príchode pani inšpektorky z RÚVZ prebehlo zoznámenie s náplňou práce zamestnancov a kontrola dokumentácie BOZP. Pri prechádzaní vstupných lekárskych prehliadok zamestnancov upozornila inšpektorka na pár nedostatkov. Zmenilo sa totiž IČO a názov spoločnosti, čo bolo potrebné uviesť aj do lekárskych prehliadok všetkých zamestnancov. Ďalej sa kontrola zamerala na priestory ako šatne, toalety, a tiež odvetrávanie a vykurovanie všetkých priestorov na pracovisku. Inšpektorka si tiež vyžiadala dokumentáciu k používanej vzduchotechnike, ktorú klient na mieste nemohol doložiť. Pre doplnenie zápisu si preto vyžiadala jej zaslanie na e-mailovú adresu.  

Povinnosť absolvovať lekársku prehliadku pred vznikom pracovného pomeru stanovuje § 30e zákona 355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Pri vzniku pracovného pomeru bez vstupnej lekárskej prehliadky môže inšpektorát práce vymerať zamestnávateľovi pokutu až do výšky 100 000 €.

Výsledok kontroly

Na záver kontroly si pani inšpektorka vyžiadala doplnenie niektorých dokumentov ohľadom budovy, skladu a spomínanej vzduchotechniky. Kontrola sa obišla bez sankcie a všetky drobné nedostatky boli vyriešené rovno na mieste v priebehu kontroly. So zastúpením pri kontrole boli zástupcovia konateľa spokojní a pre prípad, že by potrebovali s doplnením daných dokumentov pomôcť, zostali s techničkou EXTÉRIE v kontakte.

Ide vám aj zo všetkých bezpečnostných predpisov hlava okolo? Potrebujete poradiť? Obráťte sa na špecialistu vo svojom odbore. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 a všetky starosti ohľadom BOZP a PO prenechajte odborníkom.  

Prečítajte si ďalšie referencie klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku