Recenzie klienta EXTÉRIA s kontrolou z HaZZ

Firma, zameriavajúca sa na priemyselnú automatizáciu, si po nahlásení kontroly z hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zavolala na pomoc technika EXTÉRIE. Týždeň pred nahlásenou kontrolou si technik prešiel celé pracovisko klienta a na všetky zistené závady majiteľa spoločnosti ihneď upozornil. Ten sľúbil, že do termínu kontroly dá všetko do poriadku a nedostatky odstráni.

V den kontroly dorazil technik o něco dříve. Majiteli firmy dal podepsat aktualizovanou dokumentaci PO a znovu si prošel celý objekt, aby zjistil, zda byly všechny nedostatky odstraněny.

V prípade, že právnická či fyzická osoba nevedie alebo neaktualizuje dokumentáciu požiarnej ochrany, jej podľa § 59 zákona 314/2001 Z.z., Zákon o ochrane pred požiarmi hrozí pokuta až 8 298 €.

Kontrola prebehla v dohodnutom termíne 25. 8. 2021 a boli na nej prítomné dve inšpektorky z HaZZ. Ich pozornosti neunikla projektová dokumentácia k objektu, vrátane riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a súhlasu na jej používanie. Pani inšpektorky si vyžiadali aj protokol o kontrole požiarnych dverí, o kontrole hasiacich prístrojov a nakoniec ešte chceli vidieť záznamy v požiarnej knihe. V tomto prípade inšpektorky klientovi odporučili, aby po každom odstránení konkrétnej závady vykonal klient zápis do požiarnej knihy. Nasledovala prehliadka pracoviska, ktorá prebehla štandardne bez zistenia akýchkoľvek nedostatkov.

Kontrola bola ukončená informáciou, že HaZZ klientovi odošle zápis o vykonanej kontrole do dátovej schránky jeho spoločnosti. Vo výsledku teda revízia prebehla v poriadku, bez závad či ďalších pochybení.

Prečítajte si ďalšie skúsenosti klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku