Kontrola z RÚVZ vo firme špecializujúca sa na servis a montáž plynových zariadení

Klientovi EXTÉRIE nahlásil kontrolu regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Keďže klient využíva služby spoločnosti EXTÉRIA, ihneď kontaktoval pobočku EXTÉRIA MARKETU.

Pred plánovaným termínom kontroly sa na miesto vydal bezpečnostný technik EXTÉRIE. Ten s klientom prešiel všetku jeho dokumentáciu, v ktorej upozornil na zle zapísané pracovné pozície, ktoré klient musel aktualizovať. Tiež prebehla zmena konateľa firmy, ktorú bolo potrebné uviesť vo všetkých dokumentoch. Pri kontrole pracoviska narazil technik na exspirovanú lekárničku, čistiace prostriedky v neoriginálnom obale alebo chýbajúce školenia vodičov.

Podľa  zákona č. 280/2006 Z.z.,  Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, je zaměstnavatel povinen zajistit pravidelná školení pro účely profesní způsobilosti řidičů a tato školení pravidelně opakovat. V opačném případě hrozí zaměstnavateli sankce v podobě finanční pokuty.

Nahlásená kontrola prebehla o pár dní neskôr. Na miesto dorazili dve inšpektorky z RÚVZ, ktoré sa primárne zamerali na lekárske prehliadky, vyžiadali si kategorizáciu prác, testy zamestnancov na COVID-19 alebo platné smernice. Ďalej skontrolovali podpísanú dokumentáciu a zásady BOZP. Po kontrole pracoviska nenašli žiadne nedostatky, naopak boli milo prekvapené, že má firma v poriadku vedenú dokumentáciu BOZP a PO.

Na záver inšpektori z RÚVZ neuviedli vo výslednom protokole žiadne zistené závady ani porušenie.

Prečítajte si ďalšie referencie klientov spoločnosti EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku