Výsledok kontroly z RÚVZ u klienta EXTÉRIA

Vo februári očakávala firma, zaoberajúca sa výrobou chemických látok, kontrolu z regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Klient sa preto na ohlásenú kontrolu starostlivo pripravil a na pomoc si zavolať technika zo spoločnosti EXTÉRIA. Ten s klientom prešiel všetky potrebné bezpečnostné dokumenty k chemickým látkam, skontroloval vykonané školenia a dokumentáciu ADR, ktorá sa zaoberá medzinárodnou cestnou prepravou nebezpečných vecí. Tiež klienta upozornil na potrebu upraviť smernicu posúdenia rizík, v ktorej chýbali riziká na dopravu.

Inšpektorka z RÚVZ dorazila presne na čas. Ako prvé si vyžiadala dokumentáciu na lekárske prehliadky a na kategorizáciu práce. Tú má klient spracovanú od inej firmy, čo inšpektorku prekvapilo. Technik jej preto vysvetlil, že podľa nového nariadenia vlády, ktoré schválilo zákon č. 355/2007 Z.z Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podrobnosti určuje vyhláška MZ SR č.448/2007, vzniká povinnosť pri zaradení do druhej rizikovej kategórie predložiť odborné hodnotenie/meranie faktorov akreditovaným laboratóriom. Klient si preto zvolil jednu firmu, od ktorej bude mať túto dokumentáciu kompletne spracovanú. Pri kontrole objavila inšpektorka z RÚVZ drobné nedostatky v podobe chybného uvedenia prevádzky, ktorá nebola trojzmenná, ale iba jednozmenná. Ďalej sa zamerala na školenia BOZP, smernicu k OOPP a na bezpečnostné a technické predpisy k vykurovaciemu oleju, ktorý vodiči spoločnosti prevážajú.

Po revízii dokumentácie prišla na rad kontrola pracoviska. Tu inšpektorka upozornila iba na to, aby v určitých priestoroch, ako boli toalety a sprchy, bola zapojená vzduchotechnika. Všetko ostatné bolo v poriadku a inšpektorka nenarazila na žiadne závady.

Hlavným cieľom kontroly z RÚVZ bolo predovšetkým overiť si, či klientom zaslaná kategorizácia práce zodpovedá skutočnosti. Zistené drobné nedostatky klient vyriešil s externou firmou a ihneď ich odstránil. Celkovo tak kontrola prebehla v poriadku. Inšpekcia nenašla žiadne závažné pochybenia a preto sa všetko obišlo bez pokút či iných sankcií.

Nechajte to na odborníkov

Nie ste si istí, či máte dokumentáciu BOZP úplne v poriadku? Obráťte sa na odborníkov, ktorí vám s dokumentáciou ochotne poradia. Vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár alebo rovno zavolajte na tel. číslo +421945458999 a všetky starosti s bezpečnostnými predpismi prenechajte špecialistom v odbore.

Prečítajte si ďalšie skúsenosti klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku