Dodržujte zásady BOZP, vyplatí sa vám to

Obzvlášť v dnešnej dobe, ktorá je poznačená pandémiou, neustálym zdražovaním a rastúcou infláciou, je dôležité čo najviac obmedziť ďalšie výdavky. K nim sa môžu pridať napríklad finančné pokuty za nedodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Prieskumy navyše dokazujú, že riadne vedenie dokumentácie BOZP je spojené s výrazne vyššou produktivitou práce a spoločnosti vďaka tomu vykazujú vyššie zisky.

Riadne vedená dokumentácia BOZP vám môže ušetriť aj státisíce

Najčastejšie sú to práve firmy nedodržujúce zásady bezpečnosti práce, ktoré musia vynakladať nemalé čiastky na finančné odškodnenie zamestnancom, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo sa stretávajú s chorobou z povolania. Pritom takýmto situáciám sa s vyriešenou BOZP môžu zamestnávatelia oblúkom vyhnúť. Navyše firmy s vyššou úrovňou bezpečnosti práce vykazujú väčšiu úspešnosť na trhu a ich zamestnanci sú v práci spokojnejší.

Aké má BOZP prínosy pre firmu?

Vykonané štúdie odhadujú, že za každé euro, ktoré firma do BOZP investuje, sa jej vráti 2,2 EUR. Kvalitne spracovaná BOZP tak prináša množstvo výhod nielen veľkým, ale aj malým podnikom. Tu je zoznam niektorých z nich:

  • Vyššia produktivita zamestnancov
  • Zníženie výdavkov na zdravotnú starostlivosť
  • Menší počet absencií z dôvodu choroby pracovníkov
  • Zníženie výplat nemocenských dávok
  • Udržanie pracovníkov pokročilého veku v zamestnaní
  • Podnecovanie využívať efektívnejšie pracovné metódy a technológie

Dodržiavanie BOZP je výhodné pre všetkých

Z ekonomického hľadiska je dodržiavanie zásad bezpečnosti práce pre firmy veľmi finančne výhodné. Za zaistenie bezpečného a zdravého chodu pracoviska sú totiž organizácie odmeňované, a to formou:

  • Daňových úľav
  • Nižšieho poistného
  • Štátnych dotácií a grantov

Poisťovateľom, ktorí tieto finančné dotácie a úľavy poskytujú, sa vďaka tomu zníži počet a finančné náklady poistných udalostí. Vo výsledku je tak zaistenie a dodržiavanie BOZP výhodné pre obe strany.

Zverte svoju bezpečnosť do rúk odborníkov na bezpečnosť práce. Firma EXTÉRIA vyrieši všetko z oblasti BOZP a PO za vás. Kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára alebo nám zavolajte na tel. číslo +421 945 458 999 a my sa vám obratom ozveme.

Prečítajte si ďalšie zaujímavosti v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku