Možnosti využitia virtuálnej reality vo vzťahu k bezpečnosti práce

S bezpečnostnými predpismi na pracovisku sa za svoj život stretne každý zamestnanec aj samotný zamestnávateľ. Aj napriek tomu, že si každá pracovná pozícia prispôsobuje BOZP a PO presne na mieru svojej pracovnej náplne, platí pre všetky jedno základné pravidlo. Všetci zamestnávatelia musia svojich zamestnancov zoznámiť so zásadami bezpečnosti práce a ich dodržiavanie vždy vyžadovať.

Skvelý pomocník zvaný virtuálna realita

Neznalosť alebo nedodržiavanie bezpečnostných predpisov sú najčastejšími príčinami zranení a nehôd na pracovisku. A práve tomu dokáže zabrániť virtuálna realita, ktorá znižuje úrazovosť na pracovisku. Vďaka jedinečným efektom si získa počas školenia BOZP plnú pozornosť zamestnanca, ktorý sa tak ničím nerozptyľuje a plne sa sústredí na bezpečnostnú prípravu.

Virtuálna realita dokáže preveriť znalosti zamestnancov

Virtuálna realita je skvelým nástrojom na simuláciu krízových situácií, ktoré vie vierohodne napodobniť. Zamestnanci sa tak razom môžu ocitnúť v stave, kedy sa musia popasovať s rozšíreným požiarom, úrazom kolegami alebo explóziou na pracovisku. Majú tak možnosť ihneď otestovať nielen svoje reakcie, ale aj znalosti či vedia, ako v nebezpečnej situácii postupovať. Vďaka simulovaným podmienkam sa zamestnanci naučia eliminovať najčastejšie chyby, dokážu znížiť riziko úrazu alebo podobným scenárom úplne predchádzať. Toto všetko sa vďaka virtuálnej realite naučí už pri samotnom školení o zásadách bezpečnosti práce.

Opakovanie je matka múdrosti

Virtuálna realita skvele poslúži nielen novo prichádzajúcim zamestnancom, ale aj tým, ktorí si školením BOZP už prešli. V takom prípade sa jedná o tzv. aktualizačné školenie, v rámci ktorého si zamestnanci pripomenú zásady bezpečnosti práce. Zároveň si tým zamestnávateľ overí zručnosti svojich zamestnancov aj to, ako sú na neočakávané situácie na pracovisku či na pracovné úrazy pripravení.

Znížte chybovosť, zvýšte bezpečnosť

Pre riadne preškolenie svojich zamestnancov už nemusíte zložito hľadať dostatočne kvalifikovaného školiteľa, ktorý by sa tejto funkcie ujal. Vo virtuálnej realite si totiž môžete vytvoriť trénera, ktorý bude ku každému zamestnancovi pristupovať individuálne. Vo výsledku tým ušetríte nielen veľa času a peňazí, ale aj výrazne znížite riziko vzniku chýb. Aj majster tesár sa totiž niekedy utne, čo však neplatí pre školiteľov vo virtuálnom svete, ktorý pracuje a komunikuje vždy profesionálne a bez chýb. Ako zamestnávateľ si tak môžete byť istý, že sú vaši zamestnanci v dobrých, virtuálnych rukách.

Užívateľsky prívetivé prostredie

V dnešnej dobe je virtuálna realita na veľmi vysokej, užívateľsky dostupnej úrovni. Časy, kedy bola práca s ňou zložitá a iba pre „ajťákov“ je tak dávno minulosťou. S virtuálnou realitou dnes dokáže pracovať naozaj každý a práca je vďaka nej oveľa efektívnejšia. Aj preto je stále obľúbenejším nástrojom, ktorý sa neustále rozširuje do ďalších odvetví, v ktorých nachádza nové uplatnenie.

Prečítajte si ďalšie skvelé novinky v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku