Kontrola nelegálneho zamestnávania u stavebnej firmy

V októbri prebehla kontrola z inšpektorátu práce (IP) v stavebnej firme, ktorá sa nachádza v priemyselnom areáli. Na treťom poschodí objektu majú umiestnené kancelárske priestory a o kúsok ďalej je umiestnený sklad.

Keďže firma zamestnáva prevažne pracovníkov zo zahraničia, kontrola z IP sa primárne zamerala na pracovnoprávne vzťahy. Najčastejšie ide o pracovníkov z Mongolska, Srbska, Ukrajiny, Filipín, Bieloruska, Moldavska, Čiernej hory a Kazachstanu. Na zamestnávanie cudzincov je potrebných množstvo dokumentov, ako sú pracovné zmluvy, mzdové listy, výplatné pásky, lekárske prehliadky, školenia BOZP, karta výdaja OOPP či nahlásenie zamestnanca na poisťovňu.

Kontrola si všetky tieto dokumenty prešla a pani inšpektorka si ešte vyžiadala ich kópiu. Pri následnej kontrole pracovných zmlúv mal pán konateľ spoločnosti všetko pripravené. Chýbal mu iba doklad o potvrdení preberania výplat v hotovosti, čo pani inšpektorka chcela dodatočne zaslať cez dátovú schránku.

Právnická či podnikajúca fyzická osoba, ktorá umožní výkon nelegálnej práce, sa dopúšťa priestupku, za ktorý podľa zákona č. 82/2005 Z. z., Zákon o nelegálnom zamestnávaní, môže dostať pokutu až do výšky 200 000 eur, najmenej však pokutu vo výške 2000 eur .

Kontrola trvala približne dve hodiny a nezistila žiadne závažné nedostatky či pochybenia. Všetko bolo v poriadku a inšpektorka tak neudelila klientovi žiadnu pokutu.

Nahlásila sa vám kontrola a nie ste si istí, či máte všetku dokumentáciu BOZP a PO v poriadku? Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999, alebo vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár a my sa o všetko postaráme za vás.

Prečítajte si o ďalších kontrolách klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku