Kontrola z HaZZ si posvietila na firmu, ktorá sa špecializuje na kovovýrobu, zámočníctvo a povrchové úpravy

Firma, ktorá sa špecializuje na kovovýrobu, zámočníctvo a povrchové úpravy, dostala hlásenie o plánovanej kontrole z hasičského záchranného zboru (HaZZ). Majiteľ preto na nič nečakal a na pomoc si zavolal odborníkov na bezpečnosť práce z EXTÉRIE.

Ihneď po oznámení kontroly navštívil klienta technik, ktorý s ním prešiel všetku dokumentáciu, upozornil ho na chýbajúce kolaudačné rozhodnutie a požiarne bezpečnostné riešenie (PBR), a tiež na chýbajúce revízie k elektrickým zariadeniam. Nasledovala kontrola pracoviska, kde bolo potrebné doplniť do všetkých využívaných objektov požiarnu poplachovú smernicu a požiarny poriadok. Pri kontrole techník zistil, že sa v objekte nachádza sklad olejov, ktorý slúži ako palivo pre kotol a plánuje sa jeho odstavenie. K zariadeniu majiteľ nemal vypracovanú žiadnu dokumentáciu, na čo ho technik upozornil a dodal, že kontrolu z HaZZ bude dokumentácia a revízia k zariadeniu zaujímať.

O pár dní neskôr dorazila nahlásená kontrola z HaZZ. Ako prvé chcela vidieť dokumentáciu a rozdelenie do požiarných úsekov. Kontrola majiteľa firmy upozornila na zle spísané revízne správy od revízneho technika k el. zariadením, na čo ho technik EXÉTRIE upozornil už na skoršej predkontrole.

Nasledovala obhliadka pracoviska, kde kontrola zaznamenala iba chýbajúce označenie hlavného uzáveru vody, čo majiteľ ihneď napravil. Inšpektori nakoniec nezistili žiadne závažné nedostatky, alebo závady a neudelili tak majiteľovi žiadnu sankciu. Po odchode kontroly majiteľ s technikom ešte prejednával zmenu v používaní skladovej haly.

Technik sa nakoniec s klientom dohodol, že mu zašle aktualizovanú dokumentáciu k novým skladovým priestorom, kde bude upravené ich začlenenie do požiarných úsekov. Na záver došlo k podpísaniu protokolu o vykonaných službách, s ktorými bol majiteľ firmy spokojný

Nie ste si istí, či máte všetky bezpečnostné predpisy a požiarnu ochranu v poriadku? Potrebujete v oblasti BOZP a PO poradiť? Od toho sme tu my, aby sme vám s tým pomohli. Neváhajte nás preto kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára, alebo rovno zavolajte na tel. číslo 421 945 458 999 a my všetko vyriešime za vás.

Prečítajte si ďalšie referencie klientov spoločnosti EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku