Pracovný úraz klienta EXTÉRIE

Dňa 21. 1. 2020 kontaktoval klient EXTÉRIE nášho technika a informoval ho o mimoriadnej udalosti, kedy u nich na pracovisku došlo k pracovnému úrazu zamestnanca. V súvislosti s nehodou na pracovisku sa klientovi nahlásila aj kontrola z IP (inšpektorátu práce). Technik preto na nič nečakal a ešte pred plánovanou kontrolou si s klientom dohodol konzultáciu a prehliadku celého pracoviska.

Okolnosti úrazu

Po príchode na miesto začal technik s riaditeľom firmy ihneď riešiť okolnosti vzniku úrazu zamestnanca. V tomto prípade išlo o poľnohospodársku firmu, v ktorej pracovný úraz utrpel traktorista, ktorý manipuloval s poľnohospodárskym pluhom. Pri vybíjaní čapu zo stroja došlo k odletu črepiny, ktorá nešťastnou náhodou zasiahla oko zamestnanca, a to aj napriek údajnému použitiu ochranných okuliarov. Pracovník preto ihneď nahlásil úraz zamestnávateľovi, ktorý vykonal zápis do knihy úrazov.

V prípade, že by zamestnávateľ neviedol evidenciu pracovných úrazov, hrozí mu podľa zákona č. 124/2006 Zb., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pokuta až do výšky 100 tisíc Eur.

Zdravotný stav zamestnanca sa však po pár dňoch výrazne zhoršil. Pracovník preto musel vyhľadať lekársku pomoc. Následne bol ihneď hospitalizovaný a ocitol sa tak v dočasnej pracovnej neschopnosti. Lekárska diagnóza odhalila, že mal zamestnanec črepinu v sietnici a bola preto nutná operácia. Na to musel reagovať aj zamestnávateľ, ktorý ihneď vyplnil záznam o pracovnom úraze a zaslal ho na IP a zdravotnú poisťovňu zamestnanca.

Kontrola z oblastného inšpektorátu práce

Pred nahlásenou kontrolou dorazil technik EXÉTRIE s dostatočným predstihom, aby s klientom stihol všetko skontrolovať a pripraviť potrebné dokumenty. Po príchode pani inšpektorky z IP sa presunuli na prešetrenie úrazu zamestnanca a kontrolu dokumentácie BOZP. V nadväznosti na nehodu sa inšpektorka zamerala aj na smernice ohľadom OOPP (osobných ochranných pracovných prostriedkov), organizačnej smernice BOZP, lekárskej prehliadky a evidencii výdaja na OOPP. K dokumentácii BOZP nemala žiadne pripomienky a zdali sa jej v poriadku.

Na záver prehliadky inšpektorka navrhla len pár drobných úprav a odporúčaní na smernice, ktoré súvisia s predmetom klientovho podnikania. V súvislosti s týmto odporúčaním vytvoril technik cenovú ponuku na dokumentáciu, ktorú klient potreboval doplniť.

Strácate sa v neprehľadných predpisoch a normách v oblasti BOZP a PO? Pomôžeme vám. Obráťte sa na našich odborníkov, ktorí všetko potrebné vyriešia za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999, alebo vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár a my sa vám obratom ozveme.

Prečítajte si ďalšie skúsenosti klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku