Ako dopadla priemyselná firma pri kontrole z IP?

O plánovanej kontrole z inšpektorátu práce (IP) sa dozvedela firma, ktorá sa zameriava na lisovanie a obrábanie kovov. Vedenie firmy preto na nič nečakalo a na pomoc si zavolalo technika zo spoločnosti EXTÉRIA. Ten pri následnej predkontrole prešiel spracovanú dokumentáciu BOZP, revízne správy či návody k strojom. Pri tom narazil na nepodpísané dokumenty a chýbajúce najnovšie bezpečnostné previerky. Tiež upozornil na potrebu aktualizovať smernicu dopravného poriadku a nutnosť prejsť lekárničku a vyradiť produkty po exspirácii, ktoré sa musia nahradiť novými. Majiteľ firmy sľúbil, že ešte pred návštevou inšpektorátu práce dá všetko do poriadku a všetky nedostatky odstráni.

Zamestnávateľovi, ktorý nedodrží povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti práce stanovenej v zákone č. 311/2001 Z. z., Zákonníku práce hrozí pokuta až do výšky 100 000 Eur.

V deň kontroly prišiel technik z EXTÉRIE s predstihom. Postúpil klientovi previerku z periodickej kontroly BOZP a PO z roku 2021 spoločne s aktualizovanou smernicou o dopravnom poriadku. Oba tieto dokumenty konateľ firmy podpísal a následne s technikom znovu prešiel a skontroloval celé pracovisko.

Inšpektor dorazil o niečo skôr a klientovi oznámil, že pôjde o všeobecnú preventívnu kontrolu. Najprv chcel vidieť pracovisko, aby sa bližšie zoznámil s objektom, ktorý bude kontrolovať. Po prehliadke pracoviska, ku ktorému nemal inšpektor žiadne výhrady, sa presunul na kontrolu dokumentácie BOZP. V rámci dokumentácie sa zameral predovšetkým na návody a revízie strojov a tlakových nádob, revízie plynu, spalinových ciest a elektroinštaláciu budovy. Pozornosti inšpektora neunikli ani smernice OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky), školenia, pracovné zmluvy a lekárske prehliadky zamestnancov firmy. Tiež chcel vidieť smernicu k prevádzkovému poriadku, ktorú mal našťastie klient aktualizovanú a teda úplne v poriadku. Inšpektor nazrel aj do previerky BOZP a PO z roku 2021, v ktorej tiež nenašiel žiadne pochybenia.

Pred odchodom kontrola ešte upozornila klienta na umiestnenie hlavného uzáveru plynu, ktorý sa nachádzal v blízkosti parkoviska. Bolo totiž potrebné označiť priestor pred uzáverom, aby v mieste nikto neparkoval a neznemožnil tak k nemu prístup.

V závere kontroly inšpektor vyhodnotil, že kontrola prebehla v poriadku a bez závažných pochybení. Drobné výhrady, ktoré mal, označil za maličkosti, ktoré klient ihneď odstránil.

Prečítajte si ďalšie referencie a skúsenosti klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku