Referencie živnostníka s kontrolou z IP

Inšpektorát práce nahlásil klientovi EXTÉRIE kontrolu iba dva dni dopredu. Živnostník, prevádzkujúci autorizovanú montáž ťažných zariadení, mal iba dva dni na to, aby na pracovisku spoločne s technikom EXTÉRIA všetko pripravil a dal do poriadku. Na predkontrole techník narazil na nedostatky, ako boli chýbajúce revízie elektroinštalácie budovy, alebo chybne označený vjazd do areálu. Zistené nedostatky a závady klient odstránil, aby mal v deň príchodu kontrolóra už všetko v poriadku.

Inšpektor z IP dorazil v dohodnutý deň a ihneď sa vydal na prehliadku prevádzky, ktorá je umiestnená vo dvore rodinného domu. V objekte sa nachádzajú kancelárske priestory spoločne s dielňou pre montáž ťažných zariadení.

Pri následnej kontrole dokumentácie si inšpektor vyžiadal revízne správy, skontroloval podpísané dokumenty a zameral sa tiež na označenie pracoviska. Vďaka predošlému upozorneniu na zistené nedostatky bol klient na inšpektora pripravený. Následná kontrola tak nezistila žiadne veľké závady, alebo porušenie bezpečnostných predpisov. Naopak, inšpektor bol veľmi milo prekvapený, že klient ako živnostník má dokumentáciu BOZP a PO prehľadne spracovanú a v poriadku.

Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci musí totiž aj SZČO dodržiavať bezpečnostné predpisy, a to bez ohľadu na to, či zamestnanca má, alebo nemá. Napríklad v prípade, že nesplnia niektorú z povinností odborne spôsobilé fyzické osoby na zabezpečovanie úloh v prevencii rizík, hrozí živnostníkovi pokuta až 100 000 Eur.

Sú to práve drobní živnostníci, ktorí sa mylne domnievajú, že otázku bezpečnosti práce riešiť vôbec nemusia. To je však veľmi častý omyl, ako napokon dokazuje aj samotná kontrola.

Nenechajte sa preto zaskočiť ani vy. Vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár, alebo sa nám rovno ozvite na tel. číslo +421 945 458 999, kde vám naši odborníci so všetkým ochotne poradia.

Prečítajte si ďalšie referencie spokojných klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku