Skúsenosti poľnohospodárskej firmy s kontrolou z HaZZ

Ihneď po nahlásení kontroly z hasičského a  záchranného zboru (HaZZ) sa na pomoc klientovi EXTÉRIE, ktorý podniká v poľnohospodárstve, vydal technik spoločnosti. S klientom prešiel všetky revízne správy, skontroloval dokumentáciu a upozornil ho na potrebu vyvesiť požiarne poriadky a aktualizovať dokumentáciu o začlenení. Technik tiež poukázal na to, že na pracovisku je potrebné označiť hlavné uzávery a priestory a znížiť hasiace prístroje do výšky, v ktorej budú v prípade požiaru prístupné.

Sľubovaná kontrola prebehla presne podľa plánu v januári, kedy do firmy zavítal pán inšpektor z HaZZ. Ten si najskôr starostlivo prešiel dokumentáciu požiarnej ochrany (PO), požiarnu knihu, školenie zamestnancov a odbornú prípravu požiarnych hliadok.

Podle zákona č. 134/2001 Z. z., Zákon o ochrane pred požiarmi, hrozí podnikateľským subjektom bez zvýšeného požiarneho nebezpečenstva za nezabezpečenie odbornej prípravy protipožiarnu hliadku pracoviska alebo preventivára PO pokuta až do výšky 8 298 €.

Klient mal však všetko v poriadku. Inšpektor si ďalej vyžiadal revízie a dokumenty k prevádzkovanému objektu. Ani v tomto prípade nezistil žiadne závady alebo nedostatky.

Nasledovala preto kontrola pracoviska. Inšpektor sa zameral na bioplynovú stanicu, konkrétne na hlavné uzávery energií, nadzemný hydrant alebo dokumentáciu zdolávania požiaru. V tejto dokumentácii upozornil klienta na pár nezrovnalostí, ktoré je potrebné aktualizovať.

Po ukončení kontroly inšpektor nezistil žiadne zásadné nedostatky v bezpečnostných predpisoch a ich dodržiavaní. Celkovo sa tak kontrola obišla bez sankcií a inšpektor aj klient boli so službami EXTÉRIE veľmi spokojní.

Prečítajte si, aké ďalšie skúsenosti majú klienti spoločnosti EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku