Skúsenosť klienta z gastronómie pri kontrole z IP

Na konci novembra informoval inšpektorát práce (IP) o plánovanej kontrole jedného z najväčších prevádzkovateľov kaviarní. Ihneď po nahlásení kontroly preto prebehla konzultácia technika firmy EXTÉRIA s klientom. U klienta bola zistená chýbajúca dokumentácia BOZP a PO, chýbajúce školenia prvej pomoci, revízie, návody a ďalšie nezrovnalosti, ktoré boli zapísané do závad. Technik EXTÉRIA klienta na tieto nedostatky upozornil, aby ich stihol ešte pred návštevou z IP odstrániť.

Naplánovaná kontrola IP sa zamerala najmä na smernice BOZP, kontrolu revízií elektrických spotrebičov a návody na ich obsluhu či na kontrolu vedenia knihy úrazov. Podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z.z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci totiž zamestnávateľovi, ktorý nevedie evidenciu o pracovných úrazoch, hrozí pokuta až do výšky 100 000 €.

V tomto prípade mal však klient všetko v poriadku a inšpektor v dokumentácii nezistil žiadne nedostatky. Naopak bol milo prekvapený rozsiahlymi smernicami, ktoré mal klient vzorne vedené. Pri revízii spomenul iba drobné nedostatky v lekárskych prehliadkach, ktoré boli ihneď opravené.

Pri nasledujúcej kontrole priestorov pracoviska bol klient upozornený na vysoké umiestnenie poličiek a veľkosť šatne pre zamestnancov. Avšak s prihliadnutím na blížiacu sa rekonštrukciu, ktorú kaviareň čaká, neboli zaznamenané žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Vďaka spoločnosti EXTÉRIA, ktorej službám dôveruje takmer 5 000 klientov, prebehla kontrola k spokojnosti klienta aj inšpektora z IP úplne v poriadku a bez sankcií.

Ďalšie referencie klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku