1. Za najlepšiu cenu…

Postaráme sa o zákonnú povinnosť BOZP a OPP počas celého roka za Vás na všetkých Vašich pobočkách v rámci SR za cenu od 30 EUR/mesačne, v ďalších rokoch cenu nezvyšujeme.

2. Nič naviac neplatíte…

Zastúpime Vás pri kontrolách Inšpektorátu práce, Hasičského a záchranného zboru, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a nič naviac neplatíte, žiadne km ani hodinové sadzby technika, všetko je v cene ročných služieb.

3. Svoju prácu si vždy obhájime…

Spracujeme Vám prehľadne všetku povinnú dokumentáciu BOZP a OPP, podľa Vašej prevádzkovanej činnosti a tu si obhájime pri kontrolnách zo strany štátných kontrolných inštitúcií v rámci SR.

4. Všetko skontrolujeme…

Vykonáme kontroly pracovísk, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a zákona č. 314/2001 Z. z. o OPP vrátane zápisu.

5. Aktualizujeme ZADARMO…

Aktualizácie povinnej dokumentácie BOZP a OPP zdarma v ďalších rokoch.

6. Ušetríme Vám čas…

Všetky povinné školenia v oblasti BOZP a OPP, podľa prevádzkovanej činnosti realizujeme v 1. deň u Vás.

7. Sme najväčšia sieť v ČR

Sme najväčšia sieť poradenských kancelárií BOZP a OPP v SR a ČR.