Riadenie rizík BOZP je nevyhnutnou súčasťou každej firmy, časť prvá

Riadenie rizík je oblasť, ktorá analyzuje, minimalizuje, sleduje a kontroluje pravdepodobnosť alebo vplyv mimoriadnych či kritických udalostí, ku ktorým môže na pracovisku dôjsť. Ide napríklad o pracovný úraz, haváriu, požiar a pod. Predstavuje teda akýsi základný stavebný kameň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a zásadne ovplyvňuje jej kvalitu a úroveň vo firme.

Riadenie rizík BOZP veľmi úzko nadväzuje aj na požiarnu ochranu a zahŕňa procesy, ako sú:

  • Vyhľadávanie rizík
  • Analýza rizík
  • Identifikácia rizík
  • Hodnotenie – posúdenie rizík

Vyhľadávanie rizík

Prvým krokom pri riadení rizík je ich vyhľadávanie. Prejdite si preto detailne vaše pracovisko a zamerajte sa na miesta, ktoré môžu skrývať nebezpečné faktory, ktoré môžu byť príčinou pracovného úrazu či inej havárie. Zoznámte sa tiež so sprievodnou a prevádzkovou dokumentáciou a so prevádzkovými bezpečnostnými predpismi všetkých technických strojov, zariadení a prístrojov. V dokumentoch sa okrem iného tiež dozviete ako vykonávať pracovné a technologické postupy pri používaní zariadenia, ako so zariadením manipulovať, ako vykonávať montáže, opravy, údržby a pod.

Nezabudnite sledovať aj technologické a pracovné postupy. Zamerajte sa na konkrétne pracovné činnosti zamestnancov a snažte sa nájsť chyby, ktoré by im či iným osobám mohli spôsobiť zranenie. Porozprávajte sa o bezpečnosti práce aj priamo so svojimi zamestnancami. Môžu vám poslúžiť ako hodnotný zdroj informácií a zároveň uvidia, že vám na ich zdraví a bezpečí záleží. To určite ocenia.

Vyhľadávanie rizík vykonávajte pravidelne, predovšetkým v prevádzkach, ktoré vyžadujú vyššiu mieru bezpečnosti. Reč je napríklad o pracoviskách, kde sa vyskytujú nebezpečné látky, prebiehajú tam časté zmeny v pracovných či technologických postupoch alebo sa tam častejšie vyskytujú bezpečnostné riziká.

Majte dokumentáciu BOZP a PO v poriadku

Problematika BOZP a PO je zložitá a nie každý zamestnávateľ sa v nej vyzná. Prenechajte jednoducho starosti s bezpečnosťou práce na špecialistoch z firmy EXTÉRIA, ktorí sa o všetko postarajú za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 alebo vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár a dohodnite si s nami schôdzku.

Prečítajte si ďalšie novinky v oblasti bezpečnosti práce:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku