Kategória: Referencie

Materská škola – Pracovný úraz pri zváraní

Zamestnanec, ktorý pracoval v materskej škole ako údržbár mal v rámci svojej pracovnej činnosti vykonávať zváranie kúrenia. Počas zvárania začal horieť horľavý materiál (matrace), ktoré boli umiestnené …

Materská škola – Pracovný úraz pri zváraní

Chcem informačnú schôdzku