Kategória: Referencie

Referencie živnostníka s kontrolou z IP

Inšpektorát práce nahlásil klientovi EXTÉRIE kontrolu iba dva dni dopredu. Živnostník, prevádzkujúci autorizovanú montáž ťažných zariadení, mal iba dva dni na to, aby na pracovisku …

Referencie živnostníka s kontrolou z IP

Pracovný úraz klienta EXTÉRIE

Dňa 21. 1. 2020 kontaktoval klient EXTÉRIE nášho technika a informoval ho o mimoriadnej udalosti, kedy u nich na pracovisku došlo k pracovnému úrazu zamestnanca. V súvislosti s nehodou na …

Pracovný úraz klienta EXTÉRIE

Kontrola nelegálneho zamestnávania u stavebnej firmy

V októbri prebehla kontrola z inšpektorátu práce (IP) v stavebnej firme, ktorá sa nachádza v priemyselnom areáli. Na treťom poschodí objektu majú umiestnené kancelárske priestory a o kúsok …

Kontrola nelegálneho zamestnávania u stavebnej firmy

Kontrola obce IP a NIP

Starostovi obecného úradu oznámil kontrolu inšpektorát práce (IP) spoločne s Národným inšpektorátom práce (NIP). Klient preto na nič nečakal a ihneď si dohovoril schôdzku s technikom z EXTÉRIE. …

Kontrola obce IP a NIP

Školstvo – Pracovný úraz v školnej jedálne

Pani kuchárka používala pri svojej práci v kuchyni kuchynský mlynček na mäso, keď plnila mlynček mäsom, používala pre stlačenie mäsa svoje prsty nie nástavec, ktorý predpisuje …

Školstvo – Pracovný úraz v školnej jedálne

Chcem informačnú schôdzku