Vyhnite sa pokutám pri revízii kontrolných štítkov

Pri montáži hasiaceho prístroja by ste nemali zabúdať na dobrú prístupnosť k tzv. kontrolnému štítku. Zamedzíte tak zbytočnej manipulácii s hasiacimi prístrojmi, čo často vedie k ich nesprávnemu umiestneniu a uchyteniu. A pritom, za tieto „malé“ prehrešky hrozí nemalá pokuta.

Čo je kontrolný štítok

O termíne poslednej kontroly prenosných hasiacich prístrojov, podľa vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov informuje tzv. kontrolný štítok. Ten tiež informuje o termíne budúcej kontroly a preukazuje prevádzkyschopnosť hasiaceho prístroja. Tieto štítky nájdeme priamo na hasiacich prístrojoch, kvôli umiestneniu hasiaceho prístroja sú však často neprístupné.

Častý kameň úrazu

Pri nedobrej dostupnosti k štítku, dochádza počas kontrol a revízií často k manipulácii s hasiacim prístrojom za účelom lepšieho prístupu. Dochádza napríklad k zloženiu prístroja z držiaka, alebo jeho premiestneniu. Problém nastáva vo chvíli, keď sa hasiaci prístroj neumiestni späť na svoje miesto, prípadne sa nedostatočne uchytí.

Na čo si teda dať pozor

V prvom rade je dôležité pamätať na dostupnosť k hasiacemu prístroju, poprípade ku kontrolným štítkom, už pri samotnej montáži hasiaceho prístroja do prevádzky. Ďalej pamätajte na to, že po každej manipulácii s hasiacim prístrojom je dôležité ho vrátiť späť na príslušné miesto. Vhodné miesto upravuje taktiež vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. Vyhláška hovorí, že hasiaci prístroj môže byť postavený na zemi, alebo zavesený na držiaku, ale vždy tak, aby nemohlo dôjsť k jeho pádu či prevrhnutiu.

Alebo to nechajte na nás a my to dáme do poriadku za vás!

Nerobte chybu ako rad podnikateľov pred vami a majte v poriadku vedenú BOZP a PO na vašom pracovisku. Obráťte sa na spoločnosť EXTÉRIA, ktorá vám s tým pomôže. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 a všetko ostatné už nechajte na nás.

Prečítajte si ďalšie referencie klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku