Kontrola z NIP kamiónových dopravcov na cestách v Žilinskom kraji

Minimálne doby odpočinku, maximálne doby jazdy či prípadné neoprávnené manipulácie s tachografmi. To všetko kontrolovali na odstavných plochách Podsuchá pri Ružomberku a Kysucký Lieskovec pri Žiline u vodičov nákladných áut pracovníci Národného inšpektorátu práce (NIP) zo Slovenska a ich kolegovia z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.

NIP organizuje spoločnú medzinárodnú kontrolu každý rok. Zástupcovia susedných štátov sa na nej zúčastňujú najmä preto, že Slovensko je nielen dôležitou tranzitnou krajinou, ale často aj cieľovou destináciou pre prepravy z týchto krajín. „Kontrolujeme pracovné prestávky, minimálne doby odpočinku, maximálne doby jazdy, funkčnosť tachografu, správnosť karty, ktorá patrí konkrétnemu vodičovi, či nie je neoprávnená manipulácia s tachografom, napríklad používaním magnetov alebo podobne,“ informoval Ján Trcka, vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov a komunikácie Národného inšpektorátu práce prítomných novinárov.

Na Slovensku je od začiatku apríla 2019 v platnosti zmena výšky pokút, ktorá sa týka sociálnej legislatívy v doprave. „Do tohto dátumu to bolo 165 eur za všetky priestupky, ktoré sme zistili na pozemnej komunikácii, od tohto dátumu už je to 330 eur. Napriek zvýšeniu však musím skonštatovať, že stále to nedosahuje výšku pokút, ako je bežná v okolitých krajinách, napríklad v Maďarsku či Poľsku. Za každý jeden priestupok, ktorý tam zistia, vedia dať samostatnú pokutu,“ vysvetlil Trcka s tým, že na Slovensku vedia dať pokutu 330 eur za všetky priestupky, ktoré zistia komplexne.

(zdroj: NIP)

Kontaktujete profesionálnu firmu Extéria na zabezpečenie služieb pre BOZP, OPP a životného prostredia na telefóne: 945 458 999, alebo e-mail: exteria@exteria.sk. Potom Vás žiadna kontrola neprekvapia, vždy Vás zastúpime!

Prečítajte si viac o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a OPP:

Kontrola NIP dodržiavania BOZP pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvarnicovych strojov

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku