Najčastejšie chyby v dokumentácii BOZP. Časť druhá

Mnoho podnikateľov vníma povinnosť mať spracovanú dokumentaciu BOZP a PO ako nutné zlo. Týka sa totiž všetkých zamestnávateľov aj SZČO. Nie všetci si však dokumentáciu vedú a tí čo áno, v nej majú často množstvo chýb. Aké ďalšie chyby podnikatelia v dokumentácii BOZP a PO robia?

Zamestnanci o nejakej dokumentácii BOZP nemajú ani potuchy

Dokumentácia BOZP obsahuje mnoho čiastkových dokumentov, a preto mať ju iba správne spracovanú a pravidelne aktualizovanú zďaleka nestačí. Aby naozaj plnila svoj účel a stále zaisťovala vysokú úroveň bezpečnosti na pracovisku, musia s ňou byť zoznámení aj všetci zamestnanci firmy. Tí nemusia byť oboznámení so všetkými detailmi dokumentácie, stačí im odovzdať iba informácie, ktoré sú pre nich naozaj podstatné. Reč je napríklad o registri rizík, požiarnej poplachovej smernici, pravidlách BOZP, alebo sprievodnej dokumentácii k danému technickému zariadeniu, s ktorým zamestnanec pracuje. Zamestnávateľ musí so všetkými povinnosťami svojich zamestnancov oboznámiť a doložiť to ich podpisom o preškolení. 

V opačnom prípade môže mať zamestnávateľ pri nahlásení kontroly, alebo vzniku pracovného úrazu veľký problém. Štátne kontrolné orgány totiž pri kontrolách vyžadujú po zamestnávateľoch či zodpovedných osobách dôkaz o preškolení zamestnancov v oblasti BOZP a ďalšie dokumenty, ktoré by mali byť práve súčasťou oboznámenia zamestnanca s dokumentáciou BOZP.

Chaos a chýbajúci systém v dokumentácii BOZP

Tento problém sa okrem väčšiny podnikateľov týka aj tých, ktorí bezpečnosť práce berú naozaj vážne, alebo tých, ktorí sú odborne spôsobilí v prevencii rizík či v požiarnej ochrane. Zaistenie dokumentácie BOZP je totiž beh na dlhú trať. V priebehu podnikania totiž vznikajú stále nové dokumenty týkajúce sa BOZP a PO. Keď si v papieroch nevytvoríte systém hneď na začiatku, môže sa vám ľahko stať, že sa čoskoro halda papierov a šanónov zmení na neriadený chaos, v ktorom sa jednoducho stratíte. Je preto veľmi dôležité si hneď na začiatku urobiť v dokumentácii poriadok. Všetky papiere si preto priebežne starostlivo trieďte a schovávajte. Možno vám to teraz príde ako strata času, ale verte, že pri kontrole potom veľmi oceníte, že vďaka vytvorenému systému všetko ľahko dohľadáte.

Neviete, ako to správneho systému docieliť?

Obráťte sa na spoločnosť EXTÉRIA, ktorá pôsobí v oblasti BOZP a PO už 10 rokov. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 a majte bezpečnosť práce v poriadku zaistenú. Navštívi Vás technik spoločnosti EXTÉRIA, ktorý si s vami prejde celé pracovisko a navrhne vám dokumentáciu BOZP a PO presne na mieru vášmu podnikaniu..

Prečítajte si ďalšie novinky v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku