Najčastejšie chyby v dokumentácii BOZP, ktorých sa zamestnávatelia dopúšťajú. Viete, čomu sa vyvarovať? Časť prvá

Povinná dokumentácia BOZP a PO je niektorým firmám a podnikateľom stále tŕňom v oku. Dodržiavanie bezpečnosti práce je totiž zákonom danou povinnosťou, ktorá sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov i SZČO. Nie všetci si však dokumentáciu BOZP a PO vedú a tí čo áno, v nej majú často množstvo chýb. Poďme sa preto spoločne pozrieť na tie najčastejšie z nich.

Nákup vzorovej dokumentácie BOZP

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne, že si dokumentáciu BOZP nakoniec zaobstará, hľadá k tomu tú najjednoduchšiu, najrýchlejšiu a predovšetkým najlacnejšiu cestu. Často totiž po krátkom preštudovaní zistí, že bezpečnostných predpisov a nariadení je naozaj veľa a že sa v nich absolútne nevyzná. Usúdi preto, že si dokumentáciu BOZP zakúpi, alebo bezplatne stiahne z internetu, aby mal pre prípadnú kontrolu niečo doložiteľné v ruke. Vzorovú dokumentáciu si zaobstará presne v odbore jeho podnikania v domienke, že zahŕňa všetko, čo pre svoje podnikanie potrebuje. A práve to je najčastejším kameňom úrazov. Žiadna vzorová dokumentácia vám totiž nezaručí, že ju budete mať správne. Pýtate sa prečo? Jednoducho preto, že každá podnikateľská činnosť má odlišné riziká, nebezpečenstvá i povinnosti.

Pokiaľ sa napriek tomu rozhodnete vzorovú dokumentáciu zakúpiť, rozhodne ju potom hneď nezakladajte do šanónu. Požiadajte o pomoc odborníka na BOZP, ktorý vám dokumentáciu upraví presne na mieru vášmu podnikaniu. Síce si za to trochu priplatíte, avšak v konečnom výsledku vás to vyjde stále lacnejšie, než keby ste museli platiť desaťtisícovú pokutu za zle vedenú, alebo úplne chýbajúcu dokumentáciu.

Neaktuálna dokumentácia BOZP

Druhou najčastejšou chybou, ktorej sa podnikatelia dopúšťajú je, že pravidelne neaktualizujú svoju dokumentáciu. Drvivá väčšina z nich si totiž po jej zakúpení iba vyplní firemné údaje a dokumentáciu založí do archívu. Zabúdajú však na úplne zásadnú vec. Dokumentácia BOZP je živý dokument, ktorý vyžaduje pravidelnú aktualizáciu. Pokiaľ s ňou teda nepracujete, systém bezpečnosti práce nebude fungovať na vašom pracovisku nikdy úplne správne.

Navyše § 147 odst. 1 zákona č. 311/2001 Z .z., zákonníku práce, Zákonníka práce, je zamestnávateľ povinný sústavne vyhľadávať nebezpečné činitele a zisťovať ich príčiny a zdroje. Na základe toho potom vyhľadáva a hodnotí potenciálne bezpečnostné riziká a prijíma opatrenia na ich elimináciu. Každú kontrolu bezpečnosti práce, kontrolu rizík, nové bezpečnostné opatrenia alebo odstránené riziko je teda vždy nutné zaznamenať do dokumentácie BOZP a pravidelne ju tým aktualizovať.

Nelámte si s BOZP a PO hlavu

Neviete, ako to správneho systému docieliť? Obráťte sa na spoločnosť EXTÉRIA, ktorá pôsobí v oblasti BOZP a PO už 10 rokov. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 a majte bezpečnosť práce v poriadku zaistenú. Navštívi Vás technik spoločnosti EXTÉRIA, ktorý si s vami prejde celé pracovisko a navrhne vám dokumentáciu BOZP a PO presne na mieru vášmu podnikaniu.

Prečítajte si ďalšie novinky v BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku