Hořlavá látka

Hořlavá látka
|

Látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své látkové …

Ohlašovna požárů

Ohlašovna požárů
|

Místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo …

PO (Požární Ochrana)

PO (Požární Ochrana)
|

Požární ochrana je souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s …

Požár

Požár
|

Každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách …

Požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení
|

Systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Druhy požárně bezpečnostních zařízení …

Požární nebezpečí

Požární nebezpečí
|

Pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem.

Požární technika

Požární technika
|

Zásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla.

Požárně technická charakteristika

Požárně technická charakteristika
|

Vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo stanovená na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování …

Průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace
|

Montážní návod, technické podmínky pro projektování nebo provoz, návod k obsluze, požadavky na kontroly, údržbu nebo opravy, podmínky …

Technicko-bezpečnostní parametr

Technicko-bezpečnostní parametr
|

Požárně technická charakteristika, která kvalitativně nebo kvantitativně vyjadřuje vlastnosti hořlavé látky, při jejímž dodržení za předvídatelných podmínek se …