Kategória: Súkromné firmy

Pracovný úraz klienta EXTÉRIE

Dňa 21. 1. 2020 kontaktoval klient EXTÉRIE nášho technika a informoval ho o mimoriadnej udalosti, kedy u nich na pracovisku došlo k pracovnému úrazu zamestnanca. V súvislosti s nehodou na …

Pracovný úraz klienta EXTÉRIE

Kontrola nelegálneho zamestnávania u stavebnej firmy

V októbri prebehla kontrola z inšpektorátu práce (IP) v stavebnej firme, ktorá sa nachádza v priemyselnom areáli. Na treťom poschodí objektu majú umiestnené kancelárske priestory a o kúsok …

Kontrola nelegálneho zamestnávania u stavebnej firmy

Materská škola – Pracovný úraz pri zváraní

Zamestnanec, ktorý pracoval v materskej škole ako údržbár mal v rámci svojej pracovnej činnosti vykonávať zváranie kúrenia. Počas zvárania začal horieť horľavý materiál (matrace), ktoré boli umiestnené …

Materská škola – Pracovný úraz pri zváraní

Chcem informačnú schôdzku