Analýza rizika

Analýza rizika
|

Analýzou rizika se rozumí systematické použití dostupných informací, metod a postupů, k identifikaci nebezpečí a následnému odhadu rizika …

BOZP (Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci)

BOZP (Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci)
|

Souhrn všech opatření (technických, technologických, právních, administrativních, organizačních,…), která se společně snaží zamezit vzniku pracovních úrazů, nemocí z …

Dokumentace rizik

Dokumentace rizik
|

§ 102, Zákoníku práce, ukládá zaměstnavateli jasnou povinnost, cituji: “O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních …

Ergonomie

Ergonomie
|

Ergonomie je věda zabývající se vztahy mezi člověkem, prostředím a nástrojem a také o přizpůsobování práce člověku. Jedná …

Fyzická osoba

Fyzická osoba
|

Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. …

Hodnocení rizika

Hodnocení rizika
|

Hodnocení rizika je proces, který bezprostředně navazuje na odhad rizika, resp. na analýzu rizika. Hodnocení rizika je posledním …

HZS ČR

HZS ČR
|

Hasičský záchranný sbor ČR.

Identifikace nebezpečí

Identifikace nebezpečí
|

Pro zdárné provedení analýzy rizika, je nutné získat vstupní data, tj. identifikovat nebezpečí. Na základě identifikace nebezpečí, je …

Komunikace rizika

Komunikace rizika
|

Hodnocená rizika musejí být komunikována. Komunikací rizika se rozumí informování všech zainteresovaných osob, tj. osob, které jsou exponovány …

MČDP (Mycí, Čístící a Desinfekční Prostředky)

MČDP (Mycí, Čístící a Desinfekční Prostředky)
|

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky sloužící k osobní hygieně zaměstnance, které je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům bezplatně, na základě …