V zákonné oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně používá veřejnost různé technické pojmy a zkratky. Nepochopení těchto základních pojmů může být pro člověka, který se s touto problematikou setkává poprvé, dost zásadní pro celé její další pochopení. Proto zde uvedeme některé pojmy a budeme je dále doplňovat. Snažíme se touto formou Vám některé pojmy obecně vysvětlit.